بسیار سفر باید :سفر کردن انسان‌ها را فروتن می‌کند زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی میکنید را کشف می‌کنید.

سنت پترزبورگ در شب

دیدنی های روسیه تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ 406 بازدید

سنت پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو  در شمال‌ غرب کشور روسیه می‌باشد …

 سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در سال ۱۷۰۳ به دستور و با نظارت پتر کبیر ساخته شد و از آن زمان تا ۱۹۱۸ پایتخت روسیه بود. مدتی پتروگراد نام داشت. پس از واژگونی فرمانروایی تزارها به نام لنین، لنینگراد خوانده شد و با فروپاشی شوروی در این کشور به نام پیشینش بازخوانده شد.

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب

سنت پترزبورگ در شب