بسیار سفر باید :سفر کردن انسان‌ها را فروتن می‌کند زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی میکنید را کشف می‌کنید.

دخمه زرتشتیان یزد

برج ها تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ 383 بازدید

دخمه زرتشتیان یکی از آثار تاریخی یزد به شمار می رود.این بنا،به نام های برج خاموشان و برج سکوت مشهور است.

دخمه زرتشتیان یزد

دخمه زرتشتیان در 15 کیلومتری شهر یزد قرار دارد. به دخمه زرتشتیان برج خاموشان و برج سکوت نیز می گویند. دخمه در فرهنگستان های مختلف معانی مختلفی دارد: مثل گورخانه گبران، سردابه مردگان، خانه زیر زمینی برای مردگان، گور و گورستان زرتشتیان.

دخمه ها معمولا بر فراز بلندی های شهر ساخته می شده است. زرتشتیان در گذشته مردگان خود را به دخمه می بردند و با آیین خاصی در مرکز این دخمه ها قرار می دادند. دخمه ها در برخی مواقع به دست خود انسانها, ساخته می شد و یا به صورت طبیعی شکل می گرفت. تا دسترسی گوشتخواران به جنازه راحت تر باشد، بعدها استخوان ها را در چاهی می ریخته اند. این کار برای جلوگیری از آلوده شدن خاک بوده است. بدین منظور اکثر آنها فاقد سقف یا میان فضا و در خارج سکونت گاه شهری و روستایی قرار می گرفت.

دخمه زرتشتیان یزد

سطح داخلی برج خاموشان به شکل پهنه گردی می باشد که تمام آن ناحیه با تخته سنگ های بزرگ پوشانده شده است و دارای سه بخش زنانه، مردانه و بچه گانه است. همه دخمه ها را در محلی می ساختند که در خارج شهر قرار داشته باشند و اینکار با محاسبات بسیار دقیق صورت می پذیرفت. این کار موجب می شد که آلودگی از طریق وزش باد و بارش باران به سمت شهر منتقل نشود.

دخمه زرتشتیان یزد

دخمه زرتشتیان یزد