بسیار سفر باید :سفر کردن انسان‌ها را فروتن می‌کند زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی میکنید را کشف می‌کنید.

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره و ساحل تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 32 بازدید

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

مقصدمان امروز جزیره ای است که مارها در آن فرمان روایی می کنند. به جز مارها و برخی پرندگان و چند گونه حیوانی دیگر، موجودات دیگری در این جزیره یافت نمی شوند.

مراقب باشید، این جا مارها با بازدید کنندگان برخورد می کنند.

آرام قدم بردارید تا آن ها را عصبانی نکنید، وگرنه مجازات سختی در انتظارتان خواهد بود. مجازاتی به سختی نیشی زهر آلود از سمی ترین مار جهان که مرگ را برای شما رقم خواهد زد.

به دلیل خطر مرگ که به احتمال آن در این جزیره بسیار بالاست هیچ توریستی اجازه ورود به این جزیره را ندارد و برخی هم که قصد ورود به شیوه ی غیر قانونی و توسط افراد محلی دارند به وسیله فانون های دریایی شناسایی شده و توسط ارتش و نیروی دریایی بازگردانده می شوند.

در این جزیره تنها مححقان و دانشمندان حق ورود دارند و به غیر از ان از ورود افراد معمول و توریست ها به شدت خودداری می شود. آن هم به علت جمعیت بسیار بالای مارها در این جزیره است که طبق بیان محلی ها و محققان در یک متر مربع یک تا سه مار زندگی می کند که البته این موضوع هنوز به طور دقیق ثبت نشده است.

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!

جزیره ی مارها در برزیل / ناقوس مرگ برای توریست ها!